Hospitality Sector

Algemene​ doels​telling

V.S.B.O. sector “Hospitality”

Uitgangspunt is dat de V.S.B.O. in het algemeen dient te voorzien in een brede beroepskwalificerende opleiding, waarbinnen al te vroegtijdige specialisatie dient te worden voorkomen.


In de sector Hospitality kunnen derhalve de volgende beroepsvelden worden onderscheiden:

  1. Koken
  2. Bediening
  3. Brood- en banketbakken
  4. Toerisme

De leerlingen worden opg​eleid om binnen deze beroepsvelden basiswerkzaamheden te kunnen verrichten, om later een assisterende functie in een horecabedrijf te kunnen vervullen.

Op grond van bovengenoemde doelstelling is het van belang dat de leerlingen niet alleen intern (op school) kennismaken met gesimuleerde werkzaamheden, maar ook nog met de reële situatie op de arbeidsmarkt.

Het is daarom dat de leerlingen in het leerjaar V.S.B.O. een oriënterende stage lopen om zodoende ervaring op te doen en inzicht te verkrijgen in de arbeidsmarkt en maatschappelijk leven.

In de praktijk komt het hierop neer dat de leerling bepaalde basishandelingen en technieken uitvoert onder begeleiding van de stagebegeleider.

Door praktische ervaringen wordt de leerling zich bewust van de keuze die hij of zij gedaan heeft. Hieruit vloeit dan voort dat de leerling ook de gelegenheid krijgt, de basisvaardigheden die met het beroep te maken hebben, uit te oefenen.

In de vierde leerjaar krijgt de leerling de gelegenheid om alle werkzaamheden, vaardigheden en technieken gerichter uit te diepen, maar nog steeds onder begeleiding. 


Op basis van deze ervaring zal de leerling bewuster kiezen voor een beroep of beroepen sector.

0